Vad är PRP?

PRP (Platelet Rich Plasma eller blodplättsrik plasma) är en naturlig och smärtfri metod som stimulerar hårväxten och förbättrar hårkvaliteten. Vid behandling av hud ses en ökad lyster och slätare hy.

Genom ett vanligt blodprov i armvecket utvinns så kallad blodplättsrik plasma som sedan injiceras i hud eller hårbotten. Behandlingen tar cirka 45 minuter och när du behandlat ditt hår kan du utan problem gå tillbaka till jobbet direkt efter att du har lämnat kliniken. Vid behandling av hud kan man förvänta sig en lätt svullnad under de första 48 timmarna.

Vem är PRP
till för?

PRP är en naturlig och säker behandling som riktar sig till dig med tidiga former av håravfall eller som vill optimera förutsättningarna att behålla håret du redan har. PRP kan också användas för behandling av skägg eller hud.

Hur fungerar PRP?

När det blodplättsrika blodet injiceras i hud eller hårbotten kommer blodplättarna att aktiveras och frisätta tillväxtfaktorer som i sin tur ökar kollagensyntesen och blodtillförseln.

Vid behandling av håravfall är syftet med PRP att tvinga över så många hårsäckar som möjligt från vilofas till tillväxtfas . Behandlingen fungerar bäst i tidiga skeden av håravfall eller i förebyggande syfte. Ju snabbare du söker hjälp, desto större är chansen att få håret tillbaka.

Med tiden tappar huden i ansiktet sin elasticitet. PRP stimulerar läkning och förnyelse av skadad eller åldrad hud och kan till exempel användas vid behandling av rynkor eller mörka ringar under ögonen.

Vad händer efter PRP-behandligen?

PRP är en behandling som kan komma att behöva göras flera gånger, och hur lång tid det tar mellan gångerna skiljer sig från fall till fall. Frank strävar efter en nära relation till sina kunder där varje behandling och återbesök sker i nära konsultation med våra läkare och experter.

Kontakta oss
Hårtransplantation eller PRP Behandling?

Vanliga frågor

Varför ska man göra en PRP-behandling?

Hälften av alla män drabbas av manligt håravfall. Du märker det genom att håret blir tunnare och vikarna kryper bakåt. Syftet med PRP är att stimulera hårsäcken att gå in i tillväxtfas. En hårsäck i tillväxtfas har större möjlighet att ge fler, längre och tjockare hårstrån. Därmed kan behandling med PRP stimulera återväxt av hår, alternativt verka förbyggande, vid tidiga former av manligt håravfall. PRP kan också användas för behandling av skägg.

Håravfall hos kvinnor har ofta andra orsaker. Diffust håravfall, till exempel, kännetecknas av att mycket hår faller av huvudet under en kort tid, oftast några veckor. Tillståndet är självbegränsande och man kan ibland identifiera en utlösande orsak till håravfallet som psykisk stress, nyligen genomgången förlossning, infektion eller bristtillstånd. I andra fall kan håravfallet uppträda fläckvis och tillståndet kan då ha en autoimmun orsak. PRP kan i båda fallen användas för att optimera förutsättningarna för håråterväxt.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vad finns det för nackdelar?

PRP är en säker behandling utan biverkningar. Injektionen av plasma sker med flera små nålstick i hårbotten. De flesta tolererar behandlingen väl, men om du önskar kan du få bedövningssalva inför behandlingen. Behandlingen efterlämnar inga ärr. I mycket ovanliga fall kan en infektion i huden uppstå efter behandling. Det är en risk som finns vid alla behandlingar där nålar används. Om en infektion skulle uppstå behandlar vi den med antibiotika.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vem är PRP till för?

PRP är en naturlig och säker behandling som riktar sig till dig med tidiga former av håravfall eller som vill optimera förutsättningarna att behålla håret du redan har. PRP kan också användas för behandling av skägg.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Hur går en behandling till?

Ett vanligt blodprov tas från armvecket. Blodet kommer sedan att behandlas under cirka 15 minuter för att separera den blodplättsrika plasman från det övriga blodet. Plasman ges sedan med flera små nålstick (injektioner) i din hårbotten motsvarande det område som behöver behandlas. Efter behandlingen kan det finnas en lätt svullnad och rodnad i hårbotten men det brukar normalt inte synas för andra. Behandlingen efterlämnar inga ärr. Den sammanlagda tiden för besöket uppgår till cirka 45 minuter och du kan återgå till jobbet samma dag.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Hur fungerar PRP?

Vi har omkring 100 000 hårsäckar i vår hårbotten där varje hårsäck är potentiellt hårbildande. Hårsäcken rör sig mellan tre olika faser i en livscykel. I den första fasen (anagen fas) befinner sig hårsäcken i ett tillväxtstadium – blodtillförseln och tillgången på så kallade tillväxtfaktorer är god. I de två senare faserna (katagen och telogen fas) avtar näringstillförseln till hårsäcken som så småningom går in i ett vilostadium och hårstråt faller av. Hos unga människor som ännu inte drabbats av håravfall befinner sig cirka 90% av skalpens alla hårsäckar i tillväxtstadiet – håret kommer att uppfattas som tätt och frodigt. Vid androgen alopeci, manligt håravfall, sker en förskjutning och en större andel hårsäckar kommer istället att befinna sig i sitt vilostadium – håret kommer att uppfattas som tunnare. Hårsäckar som under längre tid befinner sig i vilofas tappar så småningom förmågan att återgå till tillväxtfas. Vid en PRP-behandling används kroppens egen förmåga till läkning och tillväxt. Genom att isolera plasma och blodplättar från det övriga blodet erhålls en lösning med hög koncentration av blodplättar – platelet-rich-plasma. Blodplättar är en typ av blodkropp som finns hos alla människor och som innehåller tillväxtfaktorer. När PRP injiceras i hårbotten kommer blodplättarna aktiveras och frisätta tillväxtfaktorer som i sin tur bland annat ökar kollagensyntesen och blodtillförseln till hårsäcken. Målsättningen med PRP är att hålla kvar hårsäcken i sitt tillväxtstadium, och hindra den att gå in i vilofas.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.